ระเบียบการคืน/เปลี่ยนสินค้า

www.yongsengmusical.com ไม่มีบริการคืน หรือ แลกเปลี่ยนสินค้า ยกเว้นสินค้าชำรุดหรือบกพร่อง กรุณาตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ ก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง หากสินค้าได้หมดลงทางเราจะคืนเป็นเงินเข้าบัญชีของท่านต่อไป คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หากสินค้าชำรุดหรือบกพร่อง โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับไปหาเรา

เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า
  • หลักฐานการซื้อขาย (ใบแจ้งยอดชำระเงินหรืออีเมล์ใบสั่งซื้อ) แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์
  • ใส่ข้อมูลของบัญชีธนาคารคุณในแบบฟอร์มการคืนสินค้าถ้าคุณชำระเงินผ่าน Cash on Delivery
  • จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม
  • ระบุสาเหตุของการคืนสินค้า