เงื่อนไขการใช้บริการ

          www.yongsengmusical.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ราคา, รายละเอียดสินค้า, และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าทุกชิ้นรับประกันโดยผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายโดยการรับสินค้าจัดส่งจาก www.yongsengmusical.com ถือว่าท่าน หรือ ลูกค้า ตกลงที่จะทำตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการของ www.yongsengmusical.com ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือ แก้ไขข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ โดยลูกค้านั้น จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนั้นความพยายามนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นก่อนทำรายการสั่งซื้อ หรือรับสินค้าจากทาง www.yongsengmusical.com กรุณาอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ อย่างละเอียด

       www.yongsengmusical.com สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการบุคคลใด บุคคลหนึ่ง

 

ราคาสินค้า

ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีการขายสินค้าเกินจากราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ www.yongsengmusical.com ยกเว้นในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดด้านราคา ทาง www.yongsengmusical.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าในราคาที่ผิดพลาดดังกล่าว

รายละเอียด และรูปภาพสินค้า

รูปภาพที่แสดง อาจมีโอกาสคลาดเคลื่อนไปจากสินค้าจริง กรุณาเช็คกับเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า สำหรับรูปภาพ และรายละเอียดสินค้านั้นๆหรือโทรตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสั่งซื้อ

รับรองสินค้าใหม่

สินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าใหม่จากผู้ผลิต หรือผู้แทนนำเข้า

ระเบียบการคืน/เปลี่ยนสินค้า

www.yongsengmusical.com ไม่มีบริการคืน หรือ แลกเปลี่ยนสินค้า ยกเว้นสินค้าชำรุดหรือบกพร่อง กรุณาตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ ก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง หากสินค้าไม่สามารถจำหน่ายได้ ทางเราจะคืนเป็นเงินเข้าบัญชีของท่านต่อไป

คำแนะนำสินค้า

www.yongsengmusical.com จะทำการตรวจสอบคำแนะนำสินค้าเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคำแนะนำนั้น จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวม www.yongsengmusical.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความใดๆ เพื่อความเหมาะสม